Грижа ли Ви е за жилищните проблеми в Нантъкет?

Отделете 15 минути за да помогнете на нашата общност да вземе умни решения за бъдещето.

Имаме Нужда От Гласа Ви

Платформата за Данни на Нантъкет в момента произвежда надеждни данни базирани на статистика на населението. Проучването на жилищата е първата част от новата инициатива за качествено проучване, с цел научаване как проблеми като паркирането в центъра, душевното здраве и разработката на достъпни къщи влияят на обществото ни.

Често Задавани Въпроси

Two women smiling on the Nantucket beach.

Какво е проучването на жилищата?

Проучването на жилищата ще събере данни от местни, собственици на втори дом, дългосрочни посетители и сезонни работници с цел по-добро разбиране на моментната жилищна ситуация и нужди. Изпълнява се от Платформата за Данни на Нантъкет (NDP) от името на Тръста за Достъпни Жилища в Нантъкет и е част от по-мащабна инициатива за разбиране на търсенето и предлагането на жилища на острова.

Проучването на жилищата е първото проучване в новата инициатива на NDP за създаване на първият по рода си панел за проучване в общността, доверен начин за споделяне на мнения по важни за общността теми по сигурен, личен и анонимен начин. (Повече информация за Панела за Проучвания в Общността може да бъде намерена най-отдолу на страницата.)

Кой може да участва в жилищното проучване?

Всеки, който е навършил 18 години, живее на острова от поне 6 седмици в годината или повече може да участва. Ние приканваме всички живущи от ВСИЧКИ улици да попълнят проучването с цел да уловим всички аспекти от жилищните ситуации и нуждите на острова.

Защо да участвам?

Жилищното проучване е чудесен начин Вашата история да бъде чута. Отговорите, които дадете при проучването ще помогнат на Тръста за Достъпни Жилища и други в общността да вземат решения, които ще имат въздействие върху бъдещето на жилищата в Нантъкет. Също така, ние се ангажираме да споделим резултатите с всеки, който попълни проучването.

Имаме ли нужда от друго проучване? Не правят ли организациите на острова постоянни проучвания на живущите?

Нантъкет има неотложна нужда от местни данни. Проучванията са удобен начин за достигане на широк обхват от заинтересовани страни. Ние вярваме, че са нужни повече проучвания за да сме сигурни, че нуждите на по-слабо представените групи са извадени на преден план. Жилищното проучване в частност е уникално със своят строго методологичен подход, възможност да претегли наличните на NDP данни и има достъпност на множество езици. Жилищното проучване на NDP цели да предостави по-представителна гледна точка, отколкото някога е постигана, към нуждите на жилищата на острова.

Ще защитите ли данните ни?

ДА. Защитата на данните е критично важна за NDP и Ви съветваме да прочетете нашата Политика За Защита на Данните. Вашето участие в жилищното проучване никога няма да бъде публично разкрито. Всички отговори ще бъдат анонимизирани преди анализ и ще бъдат пазени под стриктна конфиденциалност. Никога няма да бъдат разкривани данни извън Платформата за Данни на Нантъкет.

Two women smiling on the Nantucket beach.

Искате Да Дадете Отзив За Проблемите В Общността През Годината?

 

Панела За Проучвания В Общността На Нантъкет ще бъде платформа за обществено ползване, в която хората от Нантъкет ще споделят техните познания и мнения за обществени теми по анонимен начин. Вашият принос ще бъде приет под формата на онлайн проучвания през. Резултатите от всяко проучване ще бъдат споделени публично и ще подкрепят вземането на умни решения за бъдещето от страна на общността.

 

Ако сте заинтересовани в това да се присъединят към Панела За Проучване В Общността, то ние Ви съветваме да започнете попълвайки жилищното проучване когато е налично в средата на Април. В края на проучването, Вие ще имате възможността да се присъедините към панела незабавно. Ако не желаете да направите жилищното проучване, но искате да се присъедините към панела, то Вие можете да се регистрирате като натиснете по-долу (започва от средата на Април) и ние ще се свържем с Вас когато е налично следващото проучване. Следете страницата за повече информация за Панела За Проучване В Общността през следващите седмици!

 

Искате повече информация за Панела За Проучване В Общността преди да се включите? Свържете се с нас на info@nantucketdataplatform.com.